Дамчыыр чугаа (предание предсказание) смотреть онлайн в hd 720

Дамчыыр чугаа (предание, предсказание ) Чугаалап берген кижи – Ооржак Валерий Окпан-оолович, авазының кады төрээн дуңмазы Саая Көгел Мижитеевичи даайындан (1931 чылда төрүттүнген) дыңнаан. Амгы үеде Көгел Мижитеевич Көөп-Сөөк хүрээзинде Көгел Мижитеевич бо чугааны 17 харлыг тургаш 77 харлыг Байыскылаң деп ламадан дыңнаан, Байыскылаң боду ону 17 харлыг тургаш 77 харлыг өттүр көөр чаяалгалыг, шыырак эртем-билиглиг ламадан дыңнаан бооп турар. Кажан, каяа бижиттиргени: федералдыг албан черинде ажылдап турар болгаш Шагаа хүнүнде ажылга шайлап, хөөрежип олургаш бо төөгүнү мен Афанасий Дөрбет-оолович биле кады Валерий Окпан-ооловичиден дыңнааш, сонуургааш, бижиттирдим. Кызыл хоорай, 2018 ч 2 айның 16-ның хүнү.

Видео Дамчыыр чугаа (предание предсказание) доступно на планшетах: iPhone, Android, iPad