Рейд "ЧО" в Сарыг-Сеп. 20.12.2017 смотреть онлайн в hd 720

"ЧО" Каа-Хем кожуунче үнүп, хыналда ажылды чорутувус. Арага садар лицензиялыг садыглар, хоойлу ёзугаар, садар шактарын сагып турарын демдеглеп көрдүвүс. Ынчалза-даа "адрес" дээр, каш хууда бажыннардан спиртти үндүр садып турарын илереттивис. "Контрольная закупка" кылган түңнелинде бир спирт садып турар бажың ээлерин туттувус. Тус черниң полиция килдизинге четкеш, бо чүүлдү дыңнаткан соонда, ол черниң даргазы, участковыйлар даргазы, участковый ажылдакчының шалыпкын ажылын демдеглеп тур бис. Административтиг протокол долтуртунган. Спирт саткан бажыңның эр ээзи-биле чугааны чоруттувус, "мооң соңгаар арага сатпас бис" деп, аксы-сөзүн берди. Полиция ажылдакчызы-участковыйның чону-биле ажылдаары эптиг, кижизиг, шудургузун демдеглексеп тур бис.

Видео Рейд "ЧО" в Сарыг-Сеп. 20.12.2017 доступно на планшетах: iPhone, Android, iPad